Οι Βασικές Αρχές των Καθαρισμών Κτιρίων

Οι καθαρισμοί κτιρίων είναι ένα επαγγελματικό πεδίο σε άνθηση. Κάθε πόλη διαθέτει χιλιάδες γραφεία που πρέπει να καθαρίζονται σε καθημερινή ή εβδομαδιαία βάση, ώστε να διασφαλίζεται η επαγγελματική τους εμφάνιση. Οι εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων, εκτελούν μία σειρά από εργασίες που συμβάλλουν στη δημιουργία υψηλού επιπέδου εμφάνισης για τα κτίρια.

Ορισμένες από τις εργασίες που περιλαμβάνουν οι καθαρισμοί κτιρίων, είναι ο καθαρισμός πατωμάτων, το πλύσιμο των τζαμιών εντός και εκτός του κτιρίου, το άδειασμα των κάδων των σκουπιδιών, το καθάρισμα με σκούπα των χαλιών, το ξεσκόνισμα, το πλύσιμο των μπάνιων κτλ. Οι επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν εταιρείες καθαρισμού, καθορίζουν κάθε πότε θα καθαρίζονται οι εγκαταστάσεις τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα, οι εταιρείες καθαρισμού προσφέρουν τις υπηρεσίες τους επτά ημέρες την εβδομάδα.

Επίσης, οι εταιρείες καθαρισμού κτιρίων παρέχουν υπηρεσίες ανακύκλωσης, τοποθετώντας μπλε κάδους ανακύκλωσης σε διάφορους χώρους εντός του κτιρίου, με στόχο να ενθαρρυνθούν οι υπάλληλοι να κάνουν ανακύκλωση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι καθαρισμοί κτιρίων πραγματοποιούνται πάντοτε με μέγιστη προσοχή και φροντίδα, αφού οι εταιρείες καθαρισμού χρησιμοποιούν πιο ήπιες μορφές καθαριστικών προϊόντων στα γραφεία, ενώ τα πιο ισχυρά καθαριστικά χρησιμοποιούνται στις τουαλέτες, τα κυλικεία και σε άλλες περιοχές με μεγάλη επισκεψιμότητα.

Οι περισσότεροι καθαρισμοί κτιρίων δεν περιλαμβάνουν την επαφή με τους υπολογιστές ή τα γραφεία των υπαλλήλων, αφού πολλοί δεν επιθυμούν ο εξοπλισμός της εργασίας τους να περιλαμβάνεται στις εργασίες καθαρισμού. Έτσι, οι εργοδότες πολλές φορές επιφορτίζουν τους ίδιους τους υπαλλήλους με το έργο του καθαρισμού του προσωπικού τους χώρου εργασίας, επιτρέποντας στις εταιρείες καθαρισμού να ασχολούνται μόνο με ορισμένες εργασίες καθαρισμού, όπως το άδειασμα των κάδων ή τη χρήση ηλεκτρικής σκούπας. Τέλος, ο τύπος των κτιρίων υπαγορεύει τι είδους και πόσο ισχυρά χημικά απολύμανσης θα χρησιμοποιούνται κατά τους καθαρισμούς από τους πάροχους υπηρεσιών καθαρισμού.